Ceník

Ceník je platný od 1. 2. 2023. Zde také naleznete dokumenty k materiálům jako jsou zkoušky či chemické vlastnosti, které si můžete stáhnout do svého počítače.

Ceník PDF ke staženíDrcené umělé kamenivo podle ČSN EN 13242

Frakce Cena bez DPH Cena vč. DPH  
0-4 mm 385 Kč/t 466 Kč/t
2-8 mm 475 Kč/t 575 Kč/t
8-16 mm 415 Kč/t 502 Kč/t
16-32 mm 400 Kč/t 484 Kč/t
32-63 mm 385 Kč/t 466 Kč/t
63-125 mm 385 Kč/t 466 Kč/t
0-32 mm 385 Kč/t 466 Kč/t
0-63 mm 375 Kč/t 454 Kč/t

Recykláty

Produkt Frakce Cena bez DPH Cena vč. DPH  
zásyp ing. sítí 0-5 mm 70 Kč/t 85 Kč/t  
recyklát suťový 5-22 mm 30 Kč/t 36 Kč/t  
recyklát suťový 22-63 mm 30 Kč/t 36 Kč/t  
recyklát suťový 0-32 mm 20 Kč/t 24 Kč/t  
recyklát suťový 0-63 mm 20 Kč/t 24 Kč/t  
asfaltový recyklát 0-16 mm 150 Kč/t 182 Kč/t
asfaltový recyklát 16-63 mm 150 Kč/t 182 Kč/t

Ceník ostatních produktů

Produkt Frakce Cena bez DPH Cena vč. DPH  
Písek betonářský, praný 0-4 mm 465 Kč/t 563 Kč/t
Písek křemičitý 0-1 mm 550 Kč/t 666 Kč/t

Příjem odpadů

Frakce Cena bez DPH Cena vč. DPH  
Prostý beton 109 Kč/t 132 Kč/t
Prostý beton 160 Kč/t 194 Kč/t
Stavební suť 450 Kč/t 545 Kč/t
Stavební suť 700 Kč/t 847 Kč/t
Železobeton 275 Kč/t 333 Kč/t
Betonové sloupy 500 Kč/t 605 Kč/t
Asfalt 500 Kč/t 605 Kč/t
Zemina 480 Kč/t 581 Kč/t

Přijímáme tyto druhy odpadů

Katalogové číslo
10 01 01 škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 05 pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování
10 02 01 odpady ze zpracování strusky
10 02 02 nezpracovaná struska
10 05 01 strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 01 strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 01 strusky (z prvního a druhého tavení)
10 08 09 jiné strusky
10 09 03 pecní struska
10 09 06 licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 12 08 odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelném zpracování)
12 01 17 odpadní materiál z otryskání neuvedený pod číslem 12 01 16
16 11 02 jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 04 jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 06 vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17 01 01 beton
17 01 02 cihly
17 01 03 tašky a keramické výrobky
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04 zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06 vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 03 02 asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Doprava – naši externí partneři

Vozidlo Cena dopravy viz kontakty  
MAN 10 m3, 14 tun (tel.: 602 324 041) p. Schwamberger
MAN 4 m3, 3,5 tuny (tel.: 602 324 041) p. Schwamberger
Avia 3 m3, 3 tuny (tel.: 776 617 865) p. Frajman
Multicar 1 m3, 1 tuna (tel.: 774 617 865) pí. Frajmanová

Ostatní

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
externí vážení 300,- Kč/ks 363,- Kč/ks
manipulační poplatek (prodej materiálu nebo zpracování odpadu do 1 tuny) 100,- Kč/ks 121,- Kč/ks

Máte dotaz nebo potřebujete pomoc?

Použijte kontaktní formulář, odpovíme vám nejdéle následující pracovní den.