Struskové kamenivo

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu

Drcené vysokopecní struskové kamenivo se vyrábí z vysokopecní strusky. Jedná se o přetavený zbytkový minerál z vysokých pecí složený především z oxidů křemíku a vápníku, který vzniká při výrobě surového železa.

použití

Zakládání staveb, podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, zásypy a náspy s vysokou drenážní schopností, terénní úpravy a další podobné využití.

další vlastnosti

nižší sypná hmotnost daná porézností
a množství ostrých hran, vysoká únosnost

složení

minerál z vysokých pecí složený
především z oxidů křemíku a vápníku

Třísložkové recykláty

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu

Stavební materiály vyrobené recyklací stavebních a ocelárenských odpadů.

použití

Zakládání staveb, podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, terénní úpravy a další podobné využití.

složení

50% podíl stavební sutě, 25% podíl ocelárenské strusky a 25% podíl drceného betonu

Betonové recykláty

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu

Stavební materiály vyrobené recyklací stavebních a ocelárenských odpadů.

použití

Zakládání staveb, podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, terénní úpravy a další podobné využití.

složení

beton

Cihelné recykláty

frakce [mm]

dokumenty ke stažení (0-5)

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu

Stavební materiály vyrobené recyklací stavebních a ocelárenských odpadů.

použití

Zakládání staveb, podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, terénní úpravy a další podobné využití.

složení

stavební sutě a cihly

Asfaltové recykláty

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu

Stavební materiály vyrobené recyklací stavebních a ocelárenských odpadů.

použití

Zakládání staveb, podkladové vrstvy komunikací, parkovišť, zámkových dlažeb, terénní úpravy a další podobné využití.

složení

asfalt

Antuka

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Přívěsný vozík - materiál vám do vašeho vozíku naložíme nebo si jej můžete naložit sami

Rozšířili jsme sortiment o sypké stavební materiály, vhodné i pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře.

použití

vhodná pro výstavbu kurtů a hřišť

Škvára

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Přívěsný vozík - materiál vám do vašeho vozíku naložíme nebo si jej můžete naložit sami

Rozšířili jsme sortiment o sypké stavební materiály, vhodné i pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře.

použití

vhodná pro výstavbu kurtů a hřišť

Okrasné kamenivo

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Přívěsný vozík - materiál vám do vašeho vozíku naložíme nebo si jej můžete naložit sami

Rozšířili jsme sortiment o sypké stavební materiály, vhodné i pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře.

použití

okrasné kamenivo pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře

složení

křemen kulatý, praný

Zemina

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Přívěsný vozík - materiál vám do vašeho vozíku naložíme nebo si jej můžete naložit sami

Rozšířili jsme sortiment o sypké stavební materiály, vhodné i pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře.

použití

tříděná zemina vhodná pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře

Písek

frakce [mm]

varianty dopravy

Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Přívěsný vozík - materiál vám do vašeho vozíku naložíme nebo si jej můžete naložit sami

Rozšířili jsme sortiment o sypké stavební materiály, vhodné i pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře.

použití

písek vhodný pro soukromé spotřebitele nebo zahrádkáře

složení

písek betonářský, praný

Stavební odpady

ukázky odpadů

varianty dopravy

Nakládka a demolice - Zajistíme nakládku i demolici Autodoprava - zajistíme odvoz materiálu Kontejner - Zapůjčíme vám kontejner

Zpracování odpadu je vhodné pro individuální zákazníky a stavební firmy, pro něž dokážeme vytvořit uzavřený cyklus odběru odpadů a zpětné dodávky výrobků.

přijímáme tyto druhy odpadů

17 01 01

beton

17 01 02

cihly

17 01 03

tašky a keramické výrobky

17 01 07

směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

17 05 04

zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

17 09 04

směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03

17 03 02

asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

další informace

Odpady skladujeme odděleně pro další výrobu třísložkových materiálů. Můžete nám je dovézt sami nebo si pro ně přijedeme.

Odpady měníme na materiál také přímo na stavbě pomocí mobilní drtící recyklační linky.