Ceník

Ceník je platný od 1. 4. 2017. Zde také naleznete dokumenty k materiálům jako jsou zkoušky či chemické vlastnosti, které si můžete stáhnout do svého počítače.

Ceník v PDF ke stažení

Struskové kamenivo

Třísložkové recykláty

Frakce Dokumenty ke stažení Cena bez DPH Cena vč. DPH
0-5 mm Protokol o zkouškách kamneniva 50 Kč/t 61 Kč/t spočítat tento materiál
0-32 mm Počáteční zkouška Prohlášení o shodě 50 Kč/t 61 Kč/t spočítat tento materiál
0-63 mm Počáteční zkouška Prohlášení o shodě 50 Kč/t 61 Kč/t spočítat tento materiál
5-22 mm 50 Kč/t 61 Kč/t spočítat tento materiál
22-63 mm 50 Kč/t 61 Kč/t spočítat tento materiál

Asfaltové recykláty

Frakce Dokumenty ke stažení Cena bez DPH Cena vč. DPH
0-22 mm 200 Kč/t 242 Kč/t spočítat tento materiál

Ceník ostatních produktů

Produkt Frakce Poznámka Cena bez DPH Cena vč. DPH
Písek betonářský 0-4 mm 250 Kč/t 303 Kč/t spočítat tento materiál
Písek maltový, kopaný 0-1 mm vhodný pro dětská hřiště 250 Kč/t 303 Kč/t spočítat tento materiál
Písek křemičitý 0-1 mm zásyp spár zámkové dlažby 250 Kč/t 303 Kč/t spočítat tento materiál
Zemina tříděná 0-22 mm 200 Kč/t 242 Kč/t
Škvára 0-22 mm vhodná pro výstavbu antukových kurtů 150 Kč/t 182 Kč/t
Křemen kulatý, praný 16-22 mm okrasné kamenivo 380 Kč/t 460 Kč/t spočítat tento materiál

Příjem odpadů

Frakce Poznámka Cena bez DPH Cena vč. DPH
Prostý beton do 500 mm 99 Kč/t 120 Kč/t spočítat tento odpad
Prostý beton nad 500 mm 145 Kč/t 176 Kč/t spočítat tento odpad
Stavební suť 200 Kč/t 242 Kč/t spočítat tento odpad
Stavební suť znečištěná do 5 % (plasty, dřevo, železo, kabely, zemina) 380 Kč/t 460 Kč/t spočítat tento odpad
Pálené střešní tašky 180 Kč/t 218 Kč/t spočítat tento odpad
Železobeton 250 Kč/t 303 Kč/t spočítat tento odpad
Betonové sloupy 310 Kč/t 376 Kč/t spočítat tento odpad
Asfalt netříděný, bez dehtu 300 Kč/t 363 Kč/t spočítat tento odpad
Uložení zeminy 250 Kč/t 303 Kč/t spočítat tento odpad
Struska nezpracovaná 200 Kč/t 342 Kč/t spočítat tento odpad
Slévárenské písky 200 Kč/t 342 Kč/t spočítat tento odpad

Přijímáme tyto druhy odpadů

Katalogové číslo Popis
10 01 01škvára, struska a kotelní prach (kromě kotelního prachu uvedeného pod číslem 10 01 04)
10 01 05pevné reakční produkty na bázi vápníku z odsiřování
10 02 01odpady ze zpracování strusky
10 02 02nezpracovaná struska
10 05 01strusky (z prvního a druhého tavení)
10 06 01strusky (z prvního a druhého tavení)
10 07 01strusky (z prvního a druhého tavení)
10 08 09jiné strusky
10 09 03pecní struska
10 09 06licí formy a jádra nepoužitá k odlévání neuvedená pod číslem 10 09 05
10 12 08odpadní keramické zboží, cihly, tašky a staviva (po tepelné zpracování)
12 01 17odpadní materiál z otryskání neuvedený pod číslem 12 01 16
16 11 02jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01
16 11 04jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03
16 11 06vyzdívky a žáruvzdorné materiály z nemetalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05
17 01 01beton
17 01 02cihly
17 01 03tašky a keramické výrobky
17 01 07směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 05 04zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 05 06vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05
17 09 04směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
17 03 02asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01

Odvoz stavebních odpadů

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
Tatra 815 kontejner 6m3, 12 tun (tel.: 602 212 746), p. Franěk2.300,- Kč2.783,- Kč
zahrnuje: přistavení kontejneru, odvoz a recyklaci sutí

Doprava drtí, štěrku a kameniva

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
Tatra 815 kontejner 6m3, 12 tun (tel.: 602 212 746), p. Franěk680,- Kč/hod
nebo 35,- Kč/km
823,- Kč/hod
nebo 43,- Kč/km
doprava nad 30 tvolejte 606 355 027

Naši externí partneři

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
MAN 10 m3, 14 tun (tel.: 603 819 184), p. Černý35,- Kč/km43,- Kč/km
MAN 4 m3, 3,5 tuny (tel.: 603 819 184), p. Černý23,- Kč/km28,- Kč/km
Avia 3 m3, 3 tuny (tel.: 776 617 865), p. Frajman25,- Kč/km31,- Kč/km
Multicar 1 m3, 1 tuna (tel.: 776 617 865), p. Frajman23,- Kč/km28,- Kč/km

Ostatní

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
externí vážení100,- Kč/ks121,- Kč/ks
manipulační poplatek (prodej materiálu nebo zpracování odpadu do 1 tuny)100,- Kč/ks121,- Kč/ks

Práce stavebními stroji

Vozidlo Cena bez DPH Cena vč. DPH 21 %
kolový nakladač KNB 250, Case 821 C, Case 921 E, Hyundai 760-7 ( 18–22 tun )1.200,- Kč/hod1.452,- Kč/hod
mobilní třídič na pásovém podvozku – Powerscreen Chieftain 14001.200,- Kč/hod1.452,- Kč/hod
Case WX 210 – kolové rypadlo, podkopová lžíce1.400,- Kč/hod1.694,- Kč/hod
Case WX 210 – kolové rypadlo, rozrývací trn1.600,- Kč/hod1.936,- Kč/hod
Case WX 210 – kolové rypadlo, hydraulické kladivo1.800,- Kč/hod2.178,- Kč/hod
Case CX 240 – pásové rypadlo, podkopová lžíce1.500,- Kč/hod1.815,- Kč/hod
Case CX 240 – pásové rypadlo, rozrývací trn1.700,- Kč/hod2.057,- Kč/hod
Case CX 240 – pásové rypadlo, hydraulické kladivo1.900,- Kč/hod2.299,- Kč/hod
Case CX 240 – pásové rypadlo, demoliční nůžky2.500,- Kč/hod3.025,- Kč/hod
Case traktorbagr700 až 800,- Kč/hod847 až 968,- Kč/hod
Grejdr1.200,- Kč/hod1.452,- Kč/hod
Vibrační válec800,- Kč/hod968,- Kč/hod
Vysokozdvižný vozík DESTA 3,5 t450,- Kč/hod545,- Kč/hod
Opravárenské práce330,- Kč/hod400,- Kč/hod

Nevíte si rady nebo máte dotaz?

použijte kontaktní formulář

odpovíme vám nejdéle do druhého dne